Friday, 15 January 2021
HomeContactGalleryWebmail

Policy

क्रम बिधान तथा नियमावलीहरु Policy
बिधान (संशोधित बिधान २०६८) Constitution (Revise 2013)
प्रशासनिक तथा आर्थिक नियमावली (संशोधित २०७२) Adimin and Financial Policy (Rives 2015)
लैङ्गिक तथा सामाजिक समाबेशीकरण नियमावली २०६७ Gender and Social inclusive Policy 2012
बाल संरक्षण नियमावली २०६७ Child Protection Policy 2012
त्रिवर्षिय रणनितिक योजना २०७२ देखि २०७४ Three year strategic Plan 2016 to 2018

Vacancy / Career

 • TOR IMPACT
  Published: 08 Dec, 2020
 • Tor Impact
  Published: 08 Dec, 2020
 • Tor Impact
  Published: 08 Dec, 2020
 • [+] View More

  Reports

 • Geruwa Program Annual Report 2018
  Published: 06 Mar, 2018
 • Annual Report 2074-75
  Published: 02 Oct, 2017
 • Geruwa Annual Report 2017
  Published: 11 May, 2017
 • [+] View More